Rasta legesenter følger oppfordringen fra helsemyndighetene for å redusere smittespredningen. Dette  innebærer bl.a.

  • De som er forkjølet MÅ IKKE møte på legekontoret, men ringe legekontoret først.
  • Konsultasjoner som ikke krever fysisk fremmøte, kan gjøres om til E-konsultasjon, TELEFON-konsultasjon eller VIDEO-konsultasjon. Ta gjerne kontakt på E-konsultasjon (helsenorge.no) for å endre konsultasjonen, eventuelt kan dere bli oppringt for å få den endret.
  • Det er samme betaling/egenandel for alle typer konsultasjoner. 

Det er ønskelig at færrest mulig er med pasienten på venteværelset og inn på legekontoret, dette også for å redusere smitterisikoen.

Hold avstand på venteværelset, sprit hendene som det siste du gjør før du går inn til legen.