Bestill time med SMS

Send til 2097:

RASTA fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

RASTA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

Lenker til kommunale tjenester

Du finner dette under kommunens hjemside http://www.lorenskog.kommune.no/.

 Mottak og utredningskontor:

Kontaktes ved behov  for kommunale  tjenester  som  hjemmehjelp, hjemmesykepleie, psykiatrisk hjemmesykepleie, avlasting, sykehjemsopphold, trygdeleilighet, omsorgbolig,  dagsenter, matombæring, omsorgslønn etc.  Det er ikke  nødvendig  å kontakte  fastlegen  først.

 

Psykisk helse:

Oversikt over alle tjenester og tilbud innen psykisk helse.

NB:  Ved  akutt alvorlig   psykisk  krise  kan  pasient   eller  pårørende  kontakte  Akutteamet  på Lillestrømkliniken DPS  direkte ( TLF: 63894110    hverdager  0800-1530).

 

Psykisk helsetjeneste for barn og unge:

Team som tilbyr lett tilgjengelig hjelp vedrørende barn, ungdom og gravides psykiske helse.

 

Psykisk helse - lavterskeltilbud for voksne.

NAV sosiale tjenester:

Tilbyr økonomisk  støtte, kommunale boliger, etc. 

Utekontakten/Rustjenesten:

Utekontakten er et lavterskeltiltak som gjennom ulike tilbud bidrar til å forebygge rusmisbruk og medvirker til bedring av livskvalitet for rusbrukere over 18 år.

 Vaksinasjonskontor:

Vaksinasjoner i  forbindelse med  utenlandsreiser.  Influensa  og  lungebetennelsesvacciner  gis  på legekontoret og  er  tilgjengelig  fra ca  1.oktober hvert år.